U W A G A !!! 

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju,
IV Ogólnopolski Konkurs Muzyki Polskiej w Jarosławiu 2020
zostaje odwołany 


 

PATRONAT

 
 
 
   

ORGANIZATOR                           PARTNERZY
 
 
                                            SMIIst                                                         PSM I st. w Jarosławiu                          PSM I st. w Jarosławiu                PSM I st. w Jarosławiu