3

               Organizatorzy IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Polskiej w Jarosławiu zapraszają uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski,
instrumentalistów i wokalistów muzykujących solistycznie i w zespołach do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.
Nowością w regulaminie jest utworzenie oddzielnej kategorii dla wokalistów.Celem konkursu jest:

- ukazanie piękna i bogactwa polskiej literatury muzycznej różnych czasów, zarówno w oryginale jak i w transkrypcjach.

- prezentacja dzieł znanych kompozytorów,

- odkrywanie na nowo i przybliżanie literatury muzycznej polskich kompozytorów mniej znanych i zapomnianych,

- propagowanie bogactwa polskiej muzyki, jej związków z historią kraju, tradycjami i folklorem

- udział w konkursie: solistów instrumentalistów i wokalistów, a także zespołów, orkiestr i chórów.


Dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Konkurs cieszy dużym zainteresowaniem młodzieży muzycznej. Panująca tu miła atmosfera i przyjazny klimat rozsławiają go w całym kraju.

REGULAMIN
- do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE - do pobrania

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU - do pobrania


S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

PATRONAT

 
 
 
   

ORGANIZATOR                           PARTNERZY
 
 
                                            SMIIst                                                         PSM I st. w Jarosławiu                          PSM I st. w Jarosławiu                PSM I st. w Jarosławiu